top of page
NHCC Collage (1).png

In the past 10 years, the home care cooperative movement has experienced significant growth. Beginning with only five home care cooperatives in 2014, we now have 21 today with six cooperatives incorporated in 2023. Across the country, there are numerous start-up efforts underway, showcasing the growing interest in this model. At the 2024 conference, we will fuel this momentum by providing training and tools to strengthen the sector and shape its future. 

 

Under the theme Taking Flight: Caring into the Future, save the date for next year’s conference - March 6 - 7, 2024 in Dulles, VA.

 

En los últimos 10 años, el movimiento cooperativo de atención domiciliaria ha crecido significativamente. Empezemos con solamente cinco cooperativas de atención domiciliaria en 2014. Hoy existen 21 cooperativas; seis constituidas en 2023. En todo el país, hay varios esfuerzos de puesta en marcha lo que muestra el interés creciente en este modelo. En la conferencia de 2024, alimentaremos este impulso brindando herramientas y capacitación para fortalecer el sector e informar su futuro.

 

Bajo el tema Alzando el Vuelo: Cuidando el Futuro, reservar la fecha para la conferencia del próximo año, del 6 al 7 de marzo, 2024 en Dulles, VA.

 

Sa nakalipas na sampung taon, ang home care cooperative movement ay nakaranas ng makabuluhang paglago. Simula sa limang home care kooperatiba lamang noong 2014, mayroon na tayong 21 na may anim na kooperatiba na inkorporada ngayong 2023. Sa iba’t-ibang panig ng bansa, maraming mga start-up, na nagpapakita ng lumalaking interes sa modelong ito. Sa magaganap na pagpupulong sa 2024, pasiglahin natin ang momentum na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsasanay at mga kagamitan upang palakasin ang sektor at hubugin ang hinaharap nito.

 

Sa ilalim ng thema Pamumuno: Pag-aalaga patungo sa Kinabukasan, i-save ang petsa para sa kumperensya sa susunod na taon - Marso 6 - 7, 2024 sa Dulles, VA.

NHCC 2024.png

Registration will open in January 2024.

bottom of page